נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

איך מקבלים פטור ממס הכנסה

המשכורת שאדם מרוויח, בין כעצמאי ובין כשכיר, אינה שווה לסכום נטו אשר מגיע לכיסו.

זאת מאחר שעל כל שקל שהוא מרוויח, חל מס הכנסה אשר מקזז אחוז מסוים ממנו לטובת המדינה.

עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור מתשלום מס הכנסה וזאת בתנאי שאותו אדם עומד בקריטריונים הנדרשים לשם כך או שהוא נהנה מסוג הכנסה מסוים אשר פטור ממס

הכנסה.

 

מס הכנסה – החל מהשקל הראשון

החבות במס חלה על סוגים מגוונים של הכנסות, החל מהשקל הראשון אשר נכנס לכיסו של הנישום. ההכנסות הנפוצות המגיעות לידיו של הנישום נחלקות לשני סוגים עיקריים. הסוג האחד מכונה הכנסה פירותית הקרויה כך משום שהיא פרי מאמץ של הנישום. הסוג השני הוא הכנסה הונית הקרויה כך משום שהיא הכנסה הנובעת מהון או נכס השייך לנישום.

ההכנסה הפירותית המוכרת היא הכנסה מעבודה כשכיר או מעבודה כעצמאי. לעומת זאת,  הכנסה הנובעת מהשקעות, הכנסה מריבית על פיקדון או חיסכון, או הכנסה המגיעה כתוצאה מהשכרת נכס שלא במסגרת עיסוק, מהווה הכנסה הונית.

 

סוגי פטור

ישנם שני סוגים עיקריים של פטור ממס הכנסה. הראשון הוא  פטור בגין מאפייניו של הנישום והשני הוא פטור בגין סוג ההכנסה. בהקשר זה ראוי לציין את נקודות הזיכוי אשר ניתנות לנישום אשר מבחינה אופרטיבית דומים במהותם לפטור ממס. זאת מפני שפעמים רבות הזכום שמקוזז ממס ההכנסה בגין נקודות הזיכוי יוצר חבות אפסית, בדומה למצב של פטור.

 

אוכלוסיות והכנסות הזכאיות לפטור ממס הכנסה

כאשר מדובר בפטור של ממש הנוגע לאוכלוסייה, המקרה הנפוץ הוא פטור בגין נכות או מחלה. מקרה המדמה מצב של פטור ותקף ביחס לחלקי אוכלוסייה נרחבים הוא מתן נקודות זיכוי. הורות לילדים, חד הוריות, מגורים בפריפריה ונתונים נוספים, מזכים את הנישום ובפועל ממקמים אותו במצב של קיזוז מוחלט של המס בו הוא חב.

המקרה של הכנסות הזכאיות לפטור ממס הכנסה הוא מקרה שונה משום שהוא אינו בוחן את מאפייני הנישום אלא את מאפייני ההכנסה בלבד. זאת לרוב מתוך כוונה לעודד חיסכון בקרב האוכלוסייה. כך למשל במקרה של קרן השתלמות, אשר מורכבת בין היתר משכר אותו מפריש המעביד. מדובר בחיסכון הנצבר במשך 6 שנים והוא אינו חייב במס.

 

הליך קבלת הפטור

כאשר מדובר בפטור המתבקש עקב נכות, התהליך מעט מורכב מאחר שהוא דורש הכרה של המדינה בהיקף הנכות. הכרה זו ניתנת באמצעות הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, אשר לפי בקשת הנישום עורכת לו הליך של בחינת נכותו, קובעת את אחוזי הנכות שלו לצד תקופת הנכות. השלב הבא הוא להגיש בקשה למס הכנסה לקבלת הפטור על סמך קביעת הוועדה הרפואית.

במקרים של פטורים החלים על הכנסות מסוימות, לעיתים הפטור יחול באופן אוטומטי על ידי הגוף אשר מעביר לידי הנישום את הסכום הפטור ממס וזאת על פי הצהרת הנישום ומילוי טפסים ישירות מול אותו גוף. במקרים אחרים, הליך קבלת הפטור יהיה על ידי מילוי טופס ידני או מקוון ישירות מול רשות המיסים.

 

פטור ממס הכנסה – זכות ששווה הרבה כסף

האפשרות לשלם מס הכנסה בשיעור מופחת היא בעלת השפעה ניכרת על היכולת לממן הוצאות שוטפות או לצבור חיסכון. נקודת המוצא אשר צריכה להדריך כל נישום היא שאין סיבה לוותר על אף הטבה מכל סוג שהיא, גם אם הדבר מלווה בהליך בירוקרטי מול רשות המיסים. בסופו של יום, ההשקעה הנדרשת במיצוי הזכות מחזירה עצמה בשיעור של פי כמה וכמה לאחר קבלת הפטור.

 

זכוכית מגדלת כסף ומחשבון

איך מקבלים פטור ממס הכנה לתמיד
אז מה היה לנו עד עכשיו?
לַחֲלוֹק
Facebook
Twitter
WhatsApp
עוד בנושא מיסים
כוס עם כסף
החזרי מס בגין שנת שבתון

בישראל, מס הכנסה מחושב לפי גובה הכנסה שנתית. למעשה, ככל שהכנסתכם תהיה גבוהה יותר, כך ינוכה משכרכם יותר מס.

מס ראשית
בדיקת זכאות להחזר מס

הידע של רוב האזרחים בנושא מיסים, מסתכם בזה שיש חובה להפריש מדי חודש סכום כסף לטובת מס הכנסה. אין