עסקים

איך להוציא קבלה בתור שכיר?

רשויות המס במדינת ישראל, הן מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, מחלקות את העובדים במדינה לשניים, עצמאיים ושכירים. אלו הנחשבים שכירים, פטורים מהליכים בירוקרטיים מייגעים, ולעומתם,

עוסק פטור איך לפתוח אותו מהר

עוסק פטור הינו בעל עסק עצמאי המצהיר על כך שאינו גובה מס ערך מוסף (מע"מ) מלקוחותיו מלבד מקרים יוצאי דופן שהוגדרו בחוק, ולפיכך הוא פטור